Kontakt:

Przedszkole nr 348
Ul. Kadetów 15 A
03-987 Warszawa

Numery telefonów w Przedszkolu
Sekretariat (tel. główny) 22 277 20 20
p. Dyrektor Beata Rogowska 22 277 20 19
Grupa I – 22 277 20 21
Grupa II – 22 277 20 22
Grupa III – 22 277 20 23
Grupa IV – 22 277 20 24
Grupa V – 22 277 20 25
Grupa VI -22 277 20 26
Grupa VII – 22 277 20 27
Grupa VIII – 22 277 20 18
adres e-mail : p348@edu.um.warszawa.pl