Kontakt:

Przedszkole nr 348
Ul. Kadetów 15
03-987 Warszawa
Tel. (22) 672-34-14
adres e-mail : p348@edu.um.warszawa.pl