Kontakt

Przedszkole nr 348
Ul. Kadetów 15 A
03-987 Warszawa

Numery telefonów w Przedszkolu
Sekretariat (tel. główny) 22 277 20 20, 22 277 20 17
p. Dyrektor Beata Rogowska 22 277 20 19

Grupa I – 22 277 20 21

Grupa II – 22 277 20 22

Grupa III – 22 277 20 23

Grupa IV – 22 277 20 24

Grupa V – 22 277 20 25

Grupa VI – 22 277 20 26

Grupa VII – 22 277 20 27

Grupa VIII – 22 277 20 18

Grupa IX – 22 277 20 29

Świetlica – 22 277 20 10
adres e-mail : p348@edu.um.warszawa.pl